Дисквалификации на 9-й тур

Нефедченко Олексiй (GraceHoppers)

28 мая 2021
Оргкомитет IT-Лиги